تماس با ما | خانه | Asia Seir Aras
شنبه 28 مهر 1397
جستجو:  
جدول فعاليت هاي حمل و نقل را آهن
چاپ
راه آهن ایران با قدمتی حدود 80 سال ،دارای 9450 کیلومتر خط اصلی (معادل یک خطه) و 2800 کیلومتر خط فرعی می باشد.حدود 22000 دستگاه واگن باری ،1800 دستگاه واگن در بخش (مسافری و خدماتی)و 646 دستگاه لکوموتیو اصلی و مانوری دارد که خلاصه ای از عملکرد 10 ساله اخیر آن (طی برنامه سوم و چهارم
توسعه)در جدول ذیل آمده است

 جدول فعالیت های حمل و نقل راه آهن
 
   

شرح

واحد

سال79

سال80

سال81

سال82

سال83

سال84

سال85

سال86

سال87

سال88

طول خطوط

اصلی

کیلومتر

6688

7156

7268

7268

7584

8348

8565

8702

9036

9450

تناژبارخالص(بارگیری شده)

هزارتن

25199

26392

26468

28797

29453

30278

32978

30995

33043

32817

تن کیلومتر بار خالص(بارگیری شده)

میلیون

14179

14613

15842

18048

18182

19127

20542

20229

20540

20247

تعداد مسافر

هزار نفر

11707

13111

14305

16112

17391

19400

21346

24459

26225

27689

نفر کیلومتر مسافر

میلیون نفر

7119

8043

8582

9314

10012

11149

12549

13900

15312

16897

ترانزیت

تناژ

هزار تن

623

559

811

1172

1419

1324

1546

1541

1357

1487

تن کیلومتر

میلیون تن

1141

1136

1782

2517

2691

2485

2134

2171

1896

2082

 

 
 
 
ناوگان و امور زيربنايي
چاپ
ناوگان و زیر بنای ریلی مورد نیاز پیش بینی شده تا انتهای برنامه پنجم
 
         

عنوان

واحدشاخص

تعدادناوگان و زیربنای موجود در سال88

تعداد ناوگان و زیربنای موردنیاز در سال93

زیربنایی

خطوط اصلی

کیلومتر

9450

17000

بهسازی و بازسازی خطوط (سالیانه)

کیلومتر

675

980

ناوگان

لکوموتیو در گردش

دستگاه

442

741

مجموع واگنهای مسافری در گردش

دستگاه

1499

2221

ترن ست و ریل باس

ست

38

170

واگن های باری در گردش

دستگاه

22000

37623

 
شركت هاي بخش غير دولتي
چاپ
 
الف - شرکت های خصوصی فعال در زمینه جابجایی کالا
 
 

ردیف

نام شرکت

تعداد واگن ملکی

ردیف

نام شرکت

تعداد واگن ملکی

1

برادران مجدپور

583

13

ریل کاران ورسک

300

2

راه آهن حمل و نقل

1841

14

ترکیب حمل و نقل

537

3

آسیاسیر ارس

920

15

ریل ابریشم پارس

16

4

قطارهای باری جوپار

514

16

فولادریل جنوب

1285

5

بهتاش سپاهان

1171

17

کاردان ریل کالا

739

6

راه آهن شرقی بنیاد

185

18

لوله سازی اهواز(آهن ریل کاران)

249

7

سمندریل

712

19

بوتان گاز

119

8

حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی

1146

20

ایران گاز

61

9

سایپا لجستیک

309

21

پودر آلومینیوم(ایرالکو)

138

10

توکا ریل

1168

22

فولادخوزستان

500

11

ریل ترابر فجر

510

23

حمل و نقل ریلی نیرو

1147

12

پارسیان ریل شرق

660

 
 
ب- شرکت های خصوصی فعال در زمینه جابجایی مسافر
 
      
ردیف
نام شرکت
تعداد واگن(مسافری)
ردیف
نام شرکت
تعداد واگن(مسافری)
1
قطارهای مسافری جوپار
32
4
وانیا ریل
134
2
راه آهن شرقی بنیاد
91
5
ریل سیر کوثر
27
3
هستیا
35
6
رعد تبریز
134

مطالب این صفحه برگرفته از کتاب راهنمای سرمایه گذاری در راه آهن جمهوری اسلامی ایران تالیف و تدوین غلامرضا نجفی ، چاپ سال 89 می باشد.