تماس با ما | خانه | Asia Seir Aras
شنبه 28 مهر 1397
جستجو:  
هيئت مديره
چاپ
اعضای هیئت مدیره:
1. جناب آقای مهندس اسدالله رمضانی رئیس هیئت مدیره
2. جناب آقای مهندس منوچهر هادی مدیر عامل شرکت و نائب رئیس هیئت مدیره
3. جناب آقای مهندس غلامحسین عبداللهی سروی عضو هیئت مدیره 
4. جناب آقای مهندس  غلامرضا طاهری عضو هیئت مدیره
5.   جناب آقای مهندس مهرداد روشن عضو هیئت مدیره.